مدرسه پیش دبستان غیر دولتی اسوه - شهادت حضرت علی

شهادت حضرت علی

3اردیبهشت 105 0
هیچ کس نشناخت دردا! درد پنهانِ علی (ع). چون کبوتر ماند در چاه شب، افغانِ علی‌ ای غم! از درد علی بویی نیاوردی به دست عودسان هرچند عمری سوختی جانِ علی نالة مجروح دارد ساز غم، امشب مگر خورده زخم از ناترازان، فرق میزان علی؟ داده بود انگشتری را بر گدای دیگری داد جان را بر شهادت لطف حیران علی از شکافِ زخم، جان را داد با شرمندگی بر فقیری، چون شهادت لطف عریان علی سر برآورده‌ست، چون خورشید از جَیب فلک نالة افتاده در چاه زنخدانِ علی کشتزار آخرت را آبیاری کرده است در بیابان غریبی چشم گریانِ علی
شهادت حضرت علی
  • ارسال شده توسط : احسان پاکرو
  • پست قبلی
    دعوتنامه روز پدر

    نوشته های مشابه

    نظرات شما